"In één ogenblik kan je leven totaal veranderen"

HEMEL OP AARDE

Johannes Sijaranamual

Visie

Untitled Our Planet Earth


Persoonlijke begeleiding voor iedereen die nieuwe inzichten wil ontvangen op elk gebied. Een op maat gesneden advies van hart tot hart. Johannes geeft healingsessies, waarin hij jou inzichten aanreikt.

De hemel op aarde is een gezamenlijk streven naar vrede, wederzijds respect en liefdevol omgaan met elkaar onder alle omstandigheden. De keuzes die wij hiervoor dagelijks maken brengen ons dichter bij de kracht van overgave en acceptatie: "Het leven is onafwendbaar, maar nooit noodlottig".


Sessies kun je aanvragen via dit afsprakenformulier.