Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hemel op Aarde

inspiratie en creatie

aanvraag verzonden REIS

Dank je voor je deelname aan één of meerdere van onze meditatie retreats. Binnen 24 uur stuur ik je de betaalgegevens toe.


Code van integriteit en zelfstandigheid


Hemel op Aarde verzorgt retraites/reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Hoewel de begeleiders ruime ervaring hebben, zijn deze retraites/reizen niet bedoeld om therapie te vervangen. Wij gaan graag zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan onze retraites/reizen.


Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken, en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit beschikken. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Alle kosten die hierdoor tijdens de retraite/reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor eigen rekening van de deelnemer. Mocht je twijfelen aan je eigen draagkracht of vragen hierover hebben, dan verzoeken wij je voor de retraite/reis contact met ons hierover op te nemen.


Van hart tot hart,


Johannes


Hemel op Aarde